Coordinadora Administrativa

De Pirates de Catalunya
Dreceres ràpides: navegació, cerca

La Coordinadora Administrativa és l'òrgan que s'encarrega de la gestió administrativa del partit: altes i baixes, control financer i gestió de processos interns del partit, com eleccions de càrrecs o processos de mediació.

Qui en forma part?

Els següents càrrecs formen part de la Coordinadora Administrativa:

  • El/la Coordinador/a General
  • El/la secretari/ària
  • El/la tresorer/a

A banda d'aquests tres càrrecs, en formen part també un nombre parell de vocals, actualment establert en quatre.

Membres de la CA actual

Els membres de la Coordinadora Administrativa actual es van escollir a través de votació online el dia 25 de juny de 2017. Els membres actuals són:

Coordinador General

  • Enric Pineda

Secretaria

  • Mabel Rodríguez

Tresoreria

  • Albert Sunyer

Vocalies

  • Darío Castañé: vocal
  • Alex Bueno: vocal
  • Xavier Monllau: vocal
  • Carlos González: Vocal

Arrell de la reforma estatutària de 2018, el càrrec de Coordinador Territorial de Pirates de Catalunya deixa de formar part de la Cooridnadora Administrativa.