Estatuts

De Pirates de Catalunya
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Els estatuts de Pirates de Catalunya regulen el funcionament intern del partit, i són el document fundacional del mateix. La seva darrera revisió és de l'1 d'abril de 2018.

El document amb la versió definitiva dels estatuts es pot consultar aquí:

Capítol I: Denominació, finalitats i domicili

Article 1. Denominació.

 1. La denominació del partit és Pirates de Catalunya, les sigles del qual són PIRATA.CAT.
 2. A més, el partit utilitzarà la denominació "Pirates" i totes aquelles que incloguin el nom “Pirates de” al costat de topònims de localitats, comarques, vegueries, províncies i qualsevol tipus d'àrea geogràfica de Catalunya i el seu equivalent en totes les llengües oficials i cooficials parlades i reconegudes a Catalunya.
 3. El símbol del partit és un masteler de navili amb la vela major desplegada i inflada per un vent en popa, de tal manera que masteler i vela presentin la forma de la lletra P inscrita dins d'una circumferència.
 4. La simbologia identificativa del partit podrà ser modificada per acord de l'Assemblea General, sense necessitat d'alterar els presents Estatuts, havent de comunicar-se aquesta modificació al Registre de Partits Polítics.

Article 2. Àmbit i Finalitats.

 1. Pirates de Catalunya és un partit polític l'àmbit territorial del qual d'actuació està delimitat a Catalunya.
 2. Pirates de Catalunya està constituït per contribuir democràticament a la determinació de la política i a la formació de la voluntat política dels ciutadans, així com promoure la seva participació en les institucions representatives de caràcter polític mitjançant la presentació i suport de candidats en les corresponents eleccions, conformement a les següents finalitats específiques:
  1. Defensar els drets i llibertats conquistats per les lluites anteriors a la nostra: no acceptarem cap pas enrere. Cap llei per fer front als canvis del futur pot suposar una retallada, sinó un eixamplament.
   • Garantir que les lleis i accions decidides satisfan els criteris establerts a la Declaració Universal de Drets Humans, subscrita pel nostre estat.
   • Protegir i prioritzar el sosteniment i compliment dels drets i llibertats reconeguts, incloent pensament, expressió, reunió, associació, difusió, recerca i elecció del treball però també: justícia, equitat, educació, seguretat social, condicions adequades per al treball, protecció a la maternitat i la infància, qualitat de vida digna, alimentació, vestit, habitatge, assistència mèdica i els serveis socials necessaris, protecció en cas de desocupació, malaltia, invalidesa, viudetat, vellesa o altres casos de pèrdua dels seus mitjans de subsistència per circumstàncies independents de la seva voluntat i participació activa del ciutadà dins de l'estat democràtic.
   • Compatibilitzar la lluita contra la delinqüència i el terrorisme amb la Declaració Universal de Drets Humans, amb especial èmfasi en els referents a la presumpció d'innocència, la privadesa i la llibertat d'expressió, tant dins com fora d'Internet.
   • En arranjament a l'anterior, condemnem i rebutgem la violència aplicada per promoure reivindicacions polítiques al marge dels llits democràtics, així com els atemptats contra la vida o la integritat de les persones i l'exclusió o persecució de persones per raó de la seva ideologia, religió o creences, nacionalitat, raça, sexe o orientació sexual.